Postbus 2108 6040 CA Roermond +31 (0)475 329966 Login personeel  

CoxPoints > Voorwaarden

Juridischevoorwaarden

Cox & Co biedt het CoxPoints loyaliteitsprogramma alleen in Nederland aan. Daarbij zijn de volgende juridische voorwaarden van toepassing. Door het gebruik van de CoxPoints Card verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid ervan.

Privacy
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Inschrijving
Iedere particulier kan zich inschrijven door zich via het inschrijfformulier, dat op alle locaties van Cox & Co aanwezig is, aan te melden. Wanneer het inschrijfformulier volledig ingevuld is, ontvangt u meteen een CoxPoints Card met een uniek pasnummer waarop de door u gespaarde en ingewisselde CoxPoints worden bij- en afgeschreven. De registratie en beheer van uw gegevens vinden plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

CoxPoints Card
In geval van verlies of diefstal van uw kaart kunt u contact opnemen met Cox & Co, waarop uw kaart wordt geblokkeerd. U kunt een nieuwe kaart aanvragen. Uw CoxPoints-saldo zal niet worden overgeschreven.
In geval van bedrog, verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, enig handelen in strijd met deze voorwaarden, of indien u op enige andere wijze zodanig handelt dat Cox & Co schade lijdt,  is Cox & Co gerechtigd onder voorbehoud van alle overige rechten, met onmiddellijke ingang uw deelname te beëindigen, het spaarsaldo te annuleren of te verrekenen met de eventueel door uw toedoen geleden schade.

CoxPoints sparen en inwisselen
U kunt CoxPoints sparen bij elke besteding in elke locatie van Cox & Co of aangesloten CoxPoints Partners (indien van toepassing). Bij besteding van elke hele euro ontvangt u 5 CoxPoints, met uitzondering van het benzinestation waar u per bestede hele euro 1 CoxPoint ontvangt. De CoxPoints kunt u bij alle locaties van Cox & Co of CoxPoints Partners (indien van toepassing) inwisselen voor producten naar keuze. Elke CoxPoint heeft een waarde van € 0,01. De CoxPoints zijn niet inwisselbaar voor geld.

Puntenoverzicht
Op de www.coxpoints.com kunt u door middel van uw pasnummer en postcode inloggen om uw puntensaldo op te vragen. Ook kunt u zich op deze wijze aan- en afmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief of uw persoonlijke gegevens aanpassen.

Nieuwsbrief
Alle CoxPoints Cardhouders zullen op regelmatige basis een Cox & Co nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Bij toestemming op inschrijfformulier gaat u hiermee accoord. Het staat de CoxPoint Cardhouder vervolgens vrij om zich af te melden voor deze nieuwsbrief.

Beëindigen deelname
U bent ten alle tijden gerechtigd uw deelname aan het CoxPoints programma te beëindigen. Dit kunt u doen door uw klantenkaart zelf te vernietigen of in te leveren bij een van de bedrijven van Cox & Co.

Wijzigingen in en beëindigen van het CoxPoints programma
Cox & Co behoudt zich het recht voor om het CoxPoints programma te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen betreft zowel het sparen van CoxPoints , het inwisselen van CoxPoints als de participatie van derden in het programma. Tevens behoudt Cox & Co zich het recht voor het programma op elk tijdstip te beëindigen. U ontvangt hierover minstens 1 maand van te voren bericht. De CoxPoints kunnen maximaal 6 maanden na datum van opschorting nog worden ingewisseld. Cox & Co is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van het programma.

 

Vraag nu jouw GRATIS CoxPoints Card aan

Gratis CoxPoints Card aanvragen